• Matěj Boruta

Proč jsme skutečně založili LEVERAGEInvestujeme od roku 2011, kdy jsme udělali první „business angel“ investici, za kterou se skrývá neuvěřitelný příběh skvělých lidí. Nyní máme celkem pod správou aktiva v hodnotě nižších řádů stovek milionů korun a celkové zhodnocení ve stovkách procent.


Na trhu je spousta investičních fondů, které lákají investory pouze na zhodnocení kapitálu. To ale není náš případ. Leverage jsme založili, protože věříme naší vizi a chceme rozvíjet a měnit svět online obchodování k lepšímu. Zhodnocení kapitálu je přirozeným následkem, kterého s našimi investory dosahujeme, není ale jedinou motivací.


1/ Proč jsme založili Leverage Technology?


Chceme měnit a rozvíjet online svět.


Měli jsme na výběr. Mohli jsme investovat pouze vlastní kapitál do technologických společností v řádech jednotek či nižších desítek mil. Kč - na velkou změnu by to ale nestačilo a nebo by to trvalo příliš dlouho. Rozhodli jsme se proto naši chuť, kapitál a know-how vložit do Leverage Technology a přizvat další investory, kteří chtějí investovat a tím rozvíjet online svět s námi.


2/ Do čeho investujeme?


Investujeme do schopnosti týmu inovovat a realizovat tržní změnu.


Zajímáme se o společnosti/týmy, které dokážou prodávat zákazníkům buď novou službu a nebo lepší službu, než je ta stávající, a to v oblasti online obchodování (e-commerce). Produkt a tržní potenciál projektu je důležitý, ale to nestačí. V bouři se pozná kapitán a protože jen asi výjimečně existuje úspěšná online společnost, která si neprošla tvrdou vnitřní krizí, musí ji vést schopný a férový  “kapitán”, který ji z bouře dokáže dostat. Ti nejlepší kapitáni se z bouře dostanou a pokud náhodou ztroskotají, dokážou okamžitě vytvořit vor, loď, či dokonce vysokorychlostní člun a vzít nás opět na palubu. Jaké kvality týmu si tedy ceníme?

  • chemie v týmu a soulad s naší DNA,

  • silná vize a schopnost ji naplnit,

  • společný zájem a osobní komitment,

  • focus.


3/ Proč investujeme právě do online společností ?


Mnohaleté know-how v oblasti, násobné zhodnocení kapitálu, podporujeme inovace.


Umíme to. Máme mnohaleté know-how s řízením a investováním kapitálu do online společností - start-upů i mezinárodních technologických skupin.

Online technologie nabízejí několikanásobné zhodnocení kapitálu. Nepotřebují “sklady ani zboží”, ale agilní přístup k vývoji produktu a službě doručované zákazníkovi - pro mnoho investorů se jedná o těžko uchopitelnou záležitost. My v tom vidíme výhodu - možnosti rychlého růstu a velmi zajímavého zhodnocení kapitálu v horizontu několika let.

Jsme u inovací, které ženou svět kupředu. Nacházíme se v době, kdy online technologie zaplavují svět kolem nás - na webu i v mobilu. Online společnosti obsadily žebříčky nejhodnotnějších společností na světě, kam se dostaly za relativně krátkou dobu - Google, Facebook, Instagram, UBER, AirB&B, PayPal a další.Chceme investovat, budovat a rozvíjet online prostředí a tím výrazně zhodnocovat kapitál.

22 zobrazení0 komentář

O LEVERAGE

Portfolio LEVERAGE

Obsah těchto webových stránek slouží k informačním účelům a neměl by být chápán jako komplexní průvodce investicemi a nenahrazuje předpisy fondu. Poskytuje pouze stručný přehled o společnostech Leverage Holding s.r.o. a Leverage Technology a.s.

 

Web nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů, které jsou zde obsaženy, ani nenahrazuje komplexní zkoumání rizik. Informace nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Je určena výhradně pro informační účely a Leverage Technology důrazně doporučuje, aby investoři před zahájením investičního rozhodnutí kamkoli investovat kapitál si zajistili právní a / nebo daňové poradenství.

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemohou být považovány za rady jak realizovat investici ani jako daňové či právní poradenství. Investice dokážou zvýšit i snížit hodnotu majetku, a proto by mělo být každé rozhodnutí učiněno po pečlivém zvážení všech možných rizik a na základě komplexního odborného poradenství. Pro bližší informace kontaktujte svého investičního poradce. Žádná ze společností z koncernu Leverage Holding s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a Leverage Technology se sídlem Korunní 810/104, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, neposkytuje žádné záruky, ani záruky výslovné či odvozené, týkající se přesnosti, správnosti, včasnosti nebo informace obsažené v tomto dokumentu. Navíc z informací v tomto dokumentu nelze odvodit žádná práva. Právo na opravu chyb tisku je vyhrazeno. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory. Zdanění výnosů není do výpočtů zahrnuto; to závisí na individuální situaci každého investora a podléhá zákonným ustanovením, která mohou být změněna, jakož i dohledu příslušných orgánů. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory.

 

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence investorů a partnerů k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Leverage Holding s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky.