• Matěj Boruta

Investice skupiny Leverage (2. část)

V předchozím článku jsem představil první tři naše investice. Jak se ale investiční aktivity vyvíjely dále po roce 2015?

4/ Česká půda (odprodáno)


V roce 2016 jsme vstoupili do projektu Česká půda, kde jsme začali spolupracovat se brněnským týmem ClaverMaps. V České půdě převzal vedení můj bratr, Jan Boruta. Jednalo se o aukční portál na zemědělskou půdu do kterého jsme investovali v řádech stovek tisíc korun a ve kterém se nám podařilo výrazně zvýšit objem aukcí zemědělské půdy. Z projektu jsme po jednom roce vystoupili se zhruba 7 násobným zhodnocením.


5/ FÉRmakléři


V roce 2017 jsme spustili opět pod vedením Jana Boruty projekt FERmakléři - srovnávač férových makléřů, přes který mohou prodejci nemovitosti svou nemovitost prodat s klidem v duši a s profesionálním přístupem. Za společností stojí profi marketingový a produktový tým a v prvním úvodním roce 2018 se prodalo desítky nemovitostí v hodnotě přesahující 150 mil. Kč a toto číslo stále roste. Do společnosti jsme vložili jednotky milionů korun a již se nám podařilo získat na palubu dalšího investora s valuací společnosti desítek milionů korun s cílem dalšího násobného růstu.


6/ Kideo


Na přelomu 2017 / 2018 Václav Liška spustil e-learningovou platformu Kideo.cz, která propojuje evropské děti s nejlepšími americkými pedagogy a přináší novou efektivní metodu výuku angličtiny. Do společnosti vložil s dalšími zakladateli nižší miliony korun a nedávno přizvali několik angel investorů, jejichž investice bude využita pro další rozvoj a expanzi.


Založení skupiny Leverage


V roce 2017 jsme založili fond Leverage Technology a přizvali jsme další investory do naší internetové strategie na poli elektronického obchodování (e-commerce). V roce 2019 jsme založili Leverage Holding, holdingovou společnost celé skupiny Leverage.7/ Aukro


V roce 2017 jsme vstoupili do společnosti Aukro, největšího českého aukčního online tržiště, kde jsme investovali desítky milionů korun. Aukro bylo čerstvě po migraci na novou platformu a cílem bylo stabilizovat společnost - platformu i strategii. To se podařilo v roce 2018, kdy jsme zvýšili svou účast až na 45%. V roce 2019 jsme společnost dostali do růstové fáze a zaměřujeme se na vylepšování a zjednodušování platformy, a zvyšování objemu zajímavého obsahu pro aukce. V témže roce jsme na palubu přizvali investiční skupinu Pale Fire Capital, za kterou stojí internetoví investoři Jan Bárta, Dušan Šenkypl a David Holý, kteří vykoupili původní společníky a podpořili společnost dalším kapitálem.


8/ Luigis Box


V roce 2018 jsme vstoupili do společnosti Luigis Box - analytický nástroj, který celkově dokáže nahradit online vyhledávač na jakémkoli online portále - zejména eshopech - a maximalizovat konverzi mezi návštěvností a počtem nákupů na e-shopu. Zde jsme investovali kapitál přesahující 10 mil. Kč a nastartovali meziměsíční růst tržeb o 10% až 30%. Za posledních několik měsíců se společnost dokázala dostat do zhruba 13 zemí Evropy a systematicky ji pomáháme se dostat hlavně do zemí okolo Slovenska - Česka, Polska, Rakouska, Rumunska a postupně i na Ukrajinu.


Proč s námi investoři spolupracují?


Technologie a peníze jsou užitečné hlavně tehdy, pokud nás osvobodí, abychom mohli lépe žít. Chceme svět lidem zjednodušovat. Věříme, že investice do internetových společností jsou smysluplnou cestou, jak zhodnocovat kapitál a posouvat svět kupředu.


Investujeme kapitál do společností, které šetří čas, zjednodušují práci a pomáhájí lidem najít přesně to, co doopravdy chtějí.


Pro nás je to mnohem více než obchodní strategie. Je to vize, která si dává za cíl učinit tento svět lepším mistem pro život.

70 zobrazení0 komentář

O LEVERAGE

Portfolio LEVERAGE

Obsah těchto webových stránek slouží k informačním účelům a neměl by být chápán jako komplexní průvodce investicemi a nenahrazuje předpisy fondu. Poskytuje pouze stručný přehled o společnostech Leverage Holding s.r.o. a Leverage Technology a.s.

 

Web nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů, které jsou zde obsaženy, ani nenahrazuje komplexní zkoumání rizik. Informace nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Je určena výhradně pro informační účely a Leverage Technology důrazně doporučuje, aby investoři před zahájením investičního rozhodnutí kamkoli investovat kapitál si zajistili právní a / nebo daňové poradenství.

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemohou být považovány za rady jak realizovat investici ani jako daňové či právní poradenství. Investice dokážou zvýšit i snížit hodnotu majetku, a proto by mělo být každé rozhodnutí učiněno po pečlivém zvážení všech možných rizik a na základě komplexního odborného poradenství. Pro bližší informace kontaktujte svého investičního poradce. Žádná ze společností z koncernu Leverage Holding s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a Leverage Technology se sídlem Korunní 810/104, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, neposkytuje žádné záruky, ani záruky výslovné či odvozené, týkající se přesnosti, správnosti, včasnosti nebo informace obsažené v tomto dokumentu. Navíc z informací v tomto dokumentu nelze odvodit žádná práva. Právo na opravu chyb tisku je vyhrazeno. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory. Zdanění výnosů není do výpočtů zahrnuto; to závisí na individuální situaci každého investora a podléhá zákonným ustanovením, která mohou být změněna, jakož i dohledu příslušných orgánů. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory.

 

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence investorů a partnerů k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Leverage Holding s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky.