• Matěj Boruta

Investice skupiny Leverage (1. část)

Tento článek věnuji jednotlivým investicím do společností v našemu portfoliu, které budujeme už od roku 2011. Jako zakladatelé skupiny Leverage máme za sebou několik úspěšných exitů, ale podíly ve většině společností stále držíme a portfolio rozšiřujeme.


Aktuálně máme otevřený fond pro vstup i dalších investorů, kteří by měli chuť se s námi podílet na budování silného a růstového portfolia v e-commerce segmentu.


Portfolio


1/ Axiory


První naše investice byla do společnosti Axiory v roce 2011, která byla ve fázi business plánu. Axiory je brokerská společnost, která poskytuje obchodníkům (traderům) přístup na měnový trh a postupně se rozšířila do Asie a na Blízký Východ. Společnost je řízena profesionálním zahraničním týmem v čele se zkušeným Robeto D'Ambrosio, zobchoduje se skrz ni přes 500 mld. USD ročně a má klienty ze 103 zemí světa. Zde působíme na akcionářské úrovni a tato investice nám umožnila násobně zhodnotit kapitál, vstupovat do dalších investičních projektů a byla prvním kapitálovým semínkem k založení investiční skupiny Leverage.


2/ Liftago (prodáno)


Druhou naší investicí byla společnost Liftago, do které jsme vstoupili na přelomu roku 2013 / 2014. Společnost byla ve fázi, kdy se testoval první návrh aplikace, měla první "early adopters" taxikáře a jednotky testovacích jízd. Do společnosti jsme vstoupili na základě důvěryhodného a schopného týmu a potenciálu, ve který jsme s týmem věřili. Liftago si za posledních 6 let dokázalo ukrojit významný tržní podíl v Praze, vytvořit skvělou službu pro koncové uživatele i korporátní klientelu a expandovat na Slovensko s ambicí regionálního hráče. Dále se týmu podařilo v průběhu uzavřít několik úspěšných kol financování se soukromými investory jako Karel Janeček, Vladimír Schamlz nebo Michal Mička. V roce 2018 jsme realizovali exit při valuaci společnosti v řádech stovek milionů korun.


3/ Střel.to


V roce 2015 jsme založili projekt Střel.to - mobilní aplikace, která agreguje dílčí inzertní servery a uživatel, který potřebuje něco prodat, může danou věc vystavovat na více inzertních serverech najednou a jednoduchým způsobem. Vedení tohoto projektu se ujal Lumír Kunz, který vedl produktový tým od samých počátků. V roce 2016, když Václav Liška investičně vstupoval do společnosti Aukro, jsme celý tým a produkt Střel.to převedli do společnosti Aukro, kde jsme získali "quazi" opční podíl ve výši několika procent na hodnotě společnosti. Nyní je projekt spravován pod společností Aukro, kde jsme významnými společníky.


O investicích do společností FÉRmakléři.cz, Česká půda, Aukro, Luigi`s Box, Kideo a dalších napíši v dalším článku.

25 zobrazení0 komentář

O LEVERAGE

Portfolio LEVERAGE

Obsah těchto webových stránek slouží k informačním účelům a neměl by být chápán jako komplexní průvodce investicemi a nenahrazuje předpisy fondu. Poskytuje pouze stručný přehled o společnostech Leverage Holding s.r.o. a Leverage Technology a.s.

 

Web nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů, které jsou zde obsaženy, ani nenahrazuje komplexní zkoumání rizik. Informace nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Je určena výhradně pro informační účely a Leverage Technology důrazně doporučuje, aby investoři před zahájením investičního rozhodnutí kamkoli investovat kapitál si zajistili právní a / nebo daňové poradenství.

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemohou být považovány za rady jak realizovat investici ani jako daňové či právní poradenství. Investice dokážou zvýšit i snížit hodnotu majetku, a proto by mělo být každé rozhodnutí učiněno po pečlivém zvážení všech možných rizik a na základě komplexního odborného poradenství. Pro bližší informace kontaktujte svého investičního poradce. Žádná ze společností z koncernu Leverage Holding s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a Leverage Technology se sídlem Korunní 810/104, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, neposkytuje žádné záruky, ani záruky výslovné či odvozené, týkající se přesnosti, správnosti, včasnosti nebo informace obsažené v tomto dokumentu. Navíc z informací v tomto dokumentu nelze odvodit žádná práva. Právo na opravu chyb tisku je vyhrazeno. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory. Zdanění výnosů není do výpočtů zahrnuto; to závisí na individuální situaci každého investora a podléhá zákonným ustanovením, která mohou být změněna, jakož i dohledu příslušných orgánů. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory.

 

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence investorů a partnerů k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Leverage Holding s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky.