• Matěj Boruta

Aukro stabilizuje svou pozici největšího českého aukčního online tržiště 2/2V roce 2018 jsme se stali s Leverage Technology největšími společníky Aukra, máme společnost pod provozní kontrolou a po roce od vstupu se ukazuje, že jsme na správné cestě. Platforma, i když v sobě stále skrývá obrovský potenciál ke zlepšení, nikdy nebyla v takové kondici jako nyní, a konec roku 2018 společnost skončila po několika letech v meziročním růstu. Víme, co máme dělat, a věřím, že rok 2019 a 2020 bude pro společnost zlomový.


Co následovalo po migraci?


Aukro mění management a končí v meziročním růstu


Jakmile se produkt alespoň trochu stabilizoval, Aukro se potřebovalo zabývat strategií, která byla do té doby zděděná od společnosti Allegro. Václav Liška odchází z vedení koncem roku 2017 a vedení přebírá David Vychytil.


Leverage Technology se spojuje s Václavem Liškou a v mezidobí vyjednává výkup celého aktuálního managementu. Krátce na to se Leverage Technology stává největším společníkem se 45% podílem a získává vedení společnosti pod kontrolu v čele s Lumírem Kunzem, Michalem Oškerou a Davidem Fuchsem.


Tento tým vypracoval novou strategii, která je založena na spoustě dialogů s Václavem, kmenovými i novými zaměstnanci Aukra a jeho partnery. Nová strategie se koncem roku na trhu střetává s pozitivním ohlasem. Tým se začíná zaměřovat na nové priority a rok 2018 zakončil v meziročním růstu. Toho se podařilo dosáhnout pouze s 1/3 marketingovými náklady oproti předchozímu roku.


Kde je Aukro nyní a kam směřuje?


Trh e-commerce v ČR


Na českém trhu e-commerce se prodalo 135 mld. Kč zboží v roce 2018, je to pouze 9,1% celkového maloobchodu a trh stále roste o cca 17% meziročně.V tomto objemu přitom není reflektován online trh s použitým zbožím, protože online bazary většinou nevydělávají na transakcích a netuší, kolik prodejů se reálně uskuteční. Velikost trhu s použitým/ rozbaleným/ vráceným zbožím se odhaduje na 2 % - 5 % celkového maloobchodu v ČR. Trh je tedy dost atraktivní pro další růst jednotlivých e-commerce hráčů.


Unikátnost, konkurenční výhoda a strategie


Aukro do podzimu 2018 vstoupilo s jasnou B2C a C2C strategií. Aukro je a vždy bylo na českém trhu nejsilnější v aukcích a v zajištění odbytu pro unikátní položky - cenou či obsahem. Zároveň přestává konkurovat e-shopům a začíná se stávat jejich partnerem pro odbyt použitého či rozbaleného zboží. Pro běžné uživatele začíná být Aukro opět hlavně aukcemi.


Aukro je tedy aukční portál pro běžné uživatele a řízené odbytiště použitého/ rozbaleného zboží pro e-shopy, na kterém uživatelé výhodně nakupují a v aukcích "vyhrávají“.


Atraktivita trhu, tržní pozice a vymezení Aukra na trhu e-commerce dávají silné předpoklady k dalšímu růstu.


Proč jít na Aukro jako kupující nebo prodávající?


Kupující na standardním e-shopu potřebují konkrétní zboží, za co nejnižší cenu a ideálně ještě daný den, včetně záruk. Aukro ale není e-shop. Aukro je portál, kde můžete nalézt opravdu zajímavé zboží za výhodnou cenu, případně se účastnit aukce. Na Aukru se prohledává, surfuje, výhodně nakupuje a v aukcích "vyhrává". Zároveň Aukro garantuje bezpečnost nákupu, čímž se odlišuje od jiných online bazarů a inzertních portálů.


Jako prodávající si zde budujete profil úspěšného prodejce a tím získávate tržní kredibilitu. Na Aukru můžete prodávat skrz aukci "od korunky" nebo od své min. ceny, a sledovat postupné šplhání ceny podle poptávky. A pokud máte e-shop s použitým/ poškozeným/ rozbaleným zbožím na skladě, Aukro je skvělé místo, kde se zboží zbavit např. v aukčním mechanismu a tím nabídnout kupujícím sice otevřené ale stále nové zboží.


A proč je Aukro zajímavá investice?


Aukro je největší online tržiště a patří do TOP 10 největších společností na českém e-commerce trhu - 6 mil. návštěv měsíčně, 4 mil. registrovaných uživatelů a 400 tisíc aktivních uživatelů, kteří Aukro běžně používají.


To, co je obecně na online tržištích zajímavé, je jejich EBITDA marže okolo 20%-30% (někdy se to může blížit až 40%, pokud má společnost rozhodující pozici na trhu). Příčinou je provozní páka a vnitřní potenciál online tržiště - to znamená, že kromě transakčního businessu se mohou (a postupně budou) přidávat také komplementární služby jako doprava, platby, pojištění a záruky či nákupy na splátky. Dále celkový efekt provozní páky je podporován faktem, že Aukro nepřijde se zbožím vůbec do styku.


Aukro má za sebou nejtěžší 2 roky produktové stabilizace. Nová strategie si sedá a vnitřní generátory hodnoty začínají být aktivní. Aktuálním cílem je zrychlit růst a znovu upevnit pozici Aukra mezi TOP hráči české e-commerce scény.


Dlouhodobě se hovoří o krizi. Aukro je ale anti-cyklický byznys, který v případě krize může být ještě více podpořen poptávkou po použitém a zvýhodněném zboží. Tuto tézi mimojiné podporuje vrchol Aukra v roce 2008/2010.


6 zobrazení0 komentář

O LEVERAGE

Portfolio LEVERAGE

Obsah těchto webových stránek slouží k informačním účelům a neměl by být chápán jako komplexní průvodce investicemi a nenahrazuje předpisy fondu. Poskytuje pouze stručný přehled o společnostech Leverage Holding s.r.o. a Leverage Technology a.s.

 

Web nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů, které jsou zde obsaženy, ani nenahrazuje komplexní zkoumání rizik. Informace nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Je určena výhradně pro informační účely a Leverage Technology důrazně doporučuje, aby investoři před zahájením investičního rozhodnutí kamkoli investovat kapitál si zajistili právní a / nebo daňové poradenství.

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemohou být považovány za rady jak realizovat investici ani jako daňové či právní poradenství. Investice dokážou zvýšit i snížit hodnotu majetku, a proto by mělo být každé rozhodnutí učiněno po pečlivém zvážení všech možných rizik a na základě komplexního odborného poradenství. Pro bližší informace kontaktujte svého investičního poradce. Žádná ze společností z koncernu Leverage Holding s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a Leverage Technology se sídlem Korunní 810/104, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, neposkytuje žádné záruky, ani záruky výslovné či odvozené, týkající se přesnosti, správnosti, včasnosti nebo informace obsažené v tomto dokumentu. Navíc z informací v tomto dokumentu nelze odvodit žádná práva. Právo na opravu chyb tisku je vyhrazeno. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory. Zdanění výnosů není do výpočtů zahrnuto; to závisí na individuální situaci každého investora a podléhá zákonným ustanovením, která mohou být změněna, jakož i dohledu příslušných orgánů. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory.

 

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence investorů a partnerů k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Leverage Holding s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky.