Fond Leverage Technology

Investorům spravujeme desítky milionů korun.

Neinvestujeme do desítek projektů s pouze pasivním očekáváním, že většina neuspěje a pár jich pokryje svým úspěchem celý výnos. Investujeme pečlivě, pečlivě také projekty vybíráme a následně aktivně pomáháme v růstu.

 

Nepotřebujeme stovky milionů investorského kapitálu. Pracujeme vždy s desítkami milionů, které se snažíme efektivně investovat a zisky si s investory rovnou vyplácíme. 

 

Spolupracujeme pouze s investory, kteří mají chuť s námi dlouhodobě zhodnocovat kapitál skrz ambiciózní projekty na poli e-commerce. Díky naší aktivní pomoci umožňujeme společnostem urychlit fázi růstu a expanze na další evropské trhy.  Fond hodlá cílové společnosti držet po dobu alespoň 5 let a následně při prodeji realizovat zisk. Cílené portfolio je 3 - 10 společností.

Proč s námi investoři spolupracují?

Cílené zhodnocení

15% p.a. až 30% p.a.

Investoři fondu mohou očekávat 15% p.a. až 30 % p.a. Naše historická výnosnost skupiny je přes 25% p.a.

Aktivně pomáháme společnostem v růstu

Specializujeme se na e-commerce. Aktivně pomáháme ve strategii a expanzi na zahraniční trhy a naše odměna zavisí na dlouhodobých výsledcích společností v portfoliu.

Mluví za nás dlouhodobé výsledky

Začínali jsme s pár miliony a okusili dobré i horší časy. Nyní spravujeme stovky miliónů a realizujeme projekty, kterým opravdu věříme a kterým rozumíme.

Zrychlujeme růst a snižujeme rizika.

Poskytováním kapitálu k akceleraci růstu

Poskytováním strategických kontaktů ve střední a východní Evropě

Podporou neustálého rozvoje v oblasti produktu a služby

Nastavení produktové a obchodní strategie

Zvyšování efektivity řízení

Základní informace o fondu

Zaměření

Investiční horizont

Cílené zhodnocení

Výnos od spuštění

Datum spuštění

Cílová velikost portfolia

internetové společnosti na trhu e-commerce

5 - 8 let

15% p.a. - 30% p.a.

+ 57,84 %   (     17,7% 2018)

1.9.2017

3 – 10 společností

 
 

Portfolio fondu Leverage Technology

Fond byl spuštěn v roce 2017, kdy se realizovala také první jeho investice do společnosti Aukro. Od té doby fond své portfolio postupně rozšiřuje. Není však cílem co nejrychleji rozinvestovat kapitál a naplnit portfolio. Do rukou se nám dostávají desítky až stovky investičních prezentací. Vybíráme vítěze.

?

?

?

?

?

?

?

?

Trh e-commerce v České republice v mld. Kč.

Trh obchodování na internetu

 (e-commerce)

 

Investiční strategie

Fond Leverage Technology se zaměřuje na investování kapitálu do majetkových účastí (zejména do minoritních podílů) internetových společností na trhu elektronického obchodování (e-commerce) ve střední a východní Evropě. 

 

Hlavní konkurenční výhodou je bohaté know-how v oblasti obchodování na internetu (e-commerce), v řízení internetových společností, v síti kontaktů v regionu střední a východní Evropy a aktivním přístup vůči cílovým společnostem, kterým dokáže manažerský tým pomoci v dalším růstu ....

Investiční proces

  1. Prvotní posouzení společnosti.

  2. Komerční due dilligence.

  3. Předběžné rozhodnutí.

  4. Celkové due diligence.

  5. Investice.

  6. Pro-růstové aktivity.

  7. Exit. 

  8. Rozdělení zisku mezi investory.

 
 
Jak začít spolupracovat?

1

Kontaktujte nás.

Napište nám zprávu níže a nebo napište e-mail na mboruta@lvrg.biz

2

Zjistěte, zda je fond otevřený pro vstup investorů.

Možnost investovat do fondu je pouze v případě, že je fond otevřený. Možnost investice je neveřejného charakteru.

Kontakt

Matěj Boruta

Managing partner

mboruta@lvrg.biz

,,Máte zájem se seznámit a dozvědět se více ?

Domluvme se na setkání. "

O LEVERAGE

Portfolio LEVERAGE

Obsah těchto webových stránek slouží k informačním účelům a neměl by být chápán jako komplexní průvodce investicemi a nenahrazuje předpisy fondu. Poskytuje pouze stručný přehled o společnostech Leverage Holding s.r.o. a Leverage Technology a.s.

 

Web nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů, které jsou zde obsaženy, ani nenahrazuje komplexní zkoumání rizik. Informace nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů. Je určena výhradně pro informační účely a Leverage Technology důrazně doporučuje, aby investoři před zahájením investičního rozhodnutí kamkoli investovat kapitál si zajistili právní a / nebo daňové poradenství.

 

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemohou být považovány za rady jak realizovat investici ani jako daňové či právní poradenství. Investice dokážou zvýšit i snížit hodnotu majetku, a proto by mělo být každé rozhodnutí učiněno po pečlivém zvážení všech možných rizik a na základě komplexního odborného poradenství. Pro bližší informace kontaktujte svého investičního poradce. Žádná ze společností z koncernu Leverage Holding s.r.o, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, a Leverage Technology se sídlem Korunní 810/104, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, neposkytuje žádné záruky, ani záruky výslovné či odvozené, týkající se přesnosti, správnosti, včasnosti nebo informace obsažené v tomto dokumentu. Navíc z informací v tomto dokumentu nelze odvodit žádná práva. Právo na opravu chyb tisku je vyhrazeno. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory. Zdanění výnosů není do výpočtů zahrnuto; to závisí na individuální situaci každého investora a podléhá zákonným ustanovením, která mohou být změněna, jakož i dohledu příslušných orgánů. Fond Leverage Technology je určen pouze pro kvalifikované investory.

 

Obsah těchto webových stránek je předmětem změny bez předchozího upozornění a je poskytnut za jediným účelem, tj. asistence investorů a partnerů k vytvoření vlastního investičního rozhodnutí. Leverage Holding s.r.o. přijal přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách, avšak nezaručuje jejich správnost a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z Vaší neschopnosti k přístupu na webové stránky.